Sælsafari

Oplev sælerne i Vadehavet omkring Mandø.
Vi kører med hestevogn til sælerne 2½ km ude i vadehavet. På turen får I fortalt om Mandøs natur og historie. Turen varer 1 time og 45 minn. Turstart Midtvej 7, Mandø 6760 Ribe

• Vi kører gennem Mandø by, og der fortælles om øen, Mandø digerne, stormfloderne på Mandø, tidevandet samt fuglelivet på Mandø.
• Afstand fra Mandø til sælbankerne er mellem 3 og 4 km.
• Vi kører fra Mandø langs digerne, over digerne ud på Vadehavet nord for Mandø til Knudedyb hvor sælerne hviler sig.
• Vi tager hensyn til sælerne.
• Vi vil normalt opleve mange nysgerrige sæler i renden.
• Knudedyb er den vej, hvor der tidligere var megen skibs trafik forbi Mandø til og fra Ribe.
• Vi kan samle skaller af forskellige muslinger og opleve krabber og andre dyr der lever omkring Mandø i og af Vadehavet.
• Når vi har set på herlighederne går turen tilbage til Mandø.
• Hvis det ønskes, og kusken finder det forsvarligt, kan man få lov at tage turen tilbage til fods.
• Om sommeren kan man bade med sælerne.

Show more